Litanie vir Kenya

INLEIDING

Liturg: Verlede week hierdie tyd het ons Paasfees gevier – Jesus se oorwinning oor die dood.

Maar terwyl ons nog besig was om gereed te maak om Goeie Vrydag te herdenk, het ons die nuus ontvang van die massamoord in Garissa, Kenya – met die nuus van ander moorde (veral van mense wat vermoor is omdat hulle gelowiges is) nog vars in ons geheue.

OORGANG

Soos wat Jesus Psalm 22 aan die kruis aangehaal het, haal ons dit aan terwyl ons intree vir ’n stukkende wêreld:

Gemeente:  My God, my God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? (Ps. 22:2)

Lied 279:
Hoor ons sug, o Heer; hoor ons sug, o Heer. Draai tog u oor na ons en gee ons u rus.  (sonder amen)

GEBED

Liturg of lidmaat:  Here, hoor ons wanneer ons bid vir die families en geliefdes van almal wat in Garissa vermoor is.  Ons bid vir die land wat getraumatiseer is.  Ons bid dat u genesende krag hulle sal dra.

Stilte

Liturg of lidmaat:  Here, hoor ons wanneer ons bid vir gelowiges die wêreld oor wat op grond van hul geloof vervolg word.  Ons bid vir hul veiligheid.  Ons bid dat hulle sal vasstaan in verdrukking.  Ons bid dat hul reaksie op die geweld wat hulle aangedoen word, ’n kragtige getuienis sal wees.

Stilte

Liturg of lidmaat:  Here, hoor ons wanneer ons bid vir die mense wat hierdie gruwelike geweld pleeg.  Ons bid dat u hulle vry sal maak, dat hulle u liefde sal leer ken.

Stilte

Lied 278:
Hoor ons bid, o Heer; hoor ons bid, o Heer. Verhoor tog ons gebed en gee ons vrede. Amen

AFSLUITING

Liturg of lidmaat:  Ps. 22:24-25
24Julle wat die Here dien, prys Hom! Vereer Hom, nageslag van Jakob!
Betoon Hom eerbied,
nageslag van Israel!
25Die nood van die hulpelose
het Hy nie verontagsaam
en gering geskat nie,
Hom daarvan nie teruggetrek nie,
maar die hulpgeroep na Hom
het Hy gehoor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s