Nou wat het van Abraham se boesem geword?

In die gelykenis van Lasarus en die ryk man (Lukas 16:19-31), vertel Jesus hoe Lasarus en die ryk man albei sterf.

Dan sê die 1983-vertaling dat Lasarus na “die ereplek langs Abraham (v22) gedra is en die ryk man sien vir Lasarus “langs [Abraham]” (v23).

Maar die Ou Vertaling het gesê Lasarus is “weggedra na die boesem van Abraham” en die ryk man sien vir Lasarus aan [Abraham se] boesem. BDV praat van “bors”.

κόλπος – bosom, lap, mother’s womb, motherly love, expression of inward relationship.
In die LXX word חיק dikwels κόλπος – “to express marital fellowship, of the fact that the wife belongs to her husband, and also that the husband belongs to the wife. To express loving concern for a child”

“Ereplek” is natuurlik nie verkeerd nie. Maar saam met Abraham se boesem gaan heelwat van die intimiteit van die verhaal verlore.

Dis tog mooi, dat die arm Lasarus so aan Abraham se boesem eindig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s