Onderstebo

1 Korintiërs 1:18-31 en Matteus 5:3-11

God se onderstebo manier

Wanneer laas het jy ‘n dominee in ‘n toga gesien?  Dit gebeur nie gereeld in die kringe waar ek beweeg nie.  Togas het bietjie in onbruik verval.

Die doel van ‘n toga (of liturgiese drag) is om die dominee te laat verdwyn.  Sodat jy nie vaskyk in die klere, die mens wat voor jou staan nie.  Die toga moet ons herinner:  dit gaan nie oor die mens wat hier staan nie.  Kyk dwarsdeur mens, want hierdie mens wys na God.

Dinge soos liturgiese bande en ander tipe liturgiese drag, fokus weer ons aandag op wat in die erediens gebeur.  Dit herinner ons aan die tyd in die kerkjaar.  Dit sê vir ons dat wat hier gebeur, nie oor die dominee gaan nie, maar dat die dominee wys na God.

Maar oor die jare het die betekenis van ‘n toga verander.  In mense se gedagtes het dit persies die teenoorgestelde geword van wat dit veronderstel is om te wees.  Mense het begin dink die toga sê die dominee is daar bo, belangriker as die res van die gemeente.  Dat die toga beteken die dominee is die “gesalfde van Here” – asof alle gedooptes nie gesalf is nie!

Daarom dra dominees deesdae al minder togas.  Omdat dit geraak het wat dit nie is.  Omdat ons nie rekening gehou het met God se onderstebo manier nie.

Want God se manier van werk is heeltemal omgekeer van die wêreld se manier

Om God te volg, beteken dat ons ‘n klomp goed moet afleer.  Ons moet vergeet van “How to influence people and make friends”.  Van al die dinge wat ons ons lewe lank geleer het oor wat en wie belangrik is… en God se onderstebo maniere leer ken.

Dink maar aan die hele Bybel.  God het van die begin af so onderstebo, so anders as wat ons verwag, gewerk.  In plaas daarvan om perfekte mense te kies, superhelde wat alle probleme met hul eie krag kan oplos, kies God gewone, gebroke, brose mense – en gebruik hulle net so. 

Toe God ‘n verbond met ‘n volk wou begin, het God ’n ou oom en tannie – Abram en Sarai – gekies.  Mense wat aanmekaar hul eie (verkeerde!) planne probeer maak het.  Uit hulle is God se verbondsvolk gebore.

God kies keer op keer die jonger kind, eerder as die ouer kind wat die kultuur van die dag sou sê die belangrikste is.  Jacob eerder as Esau.  Josef eerder as die ander.

Wanneer God die volk wil red van slawerny, wie kies God? Moses.  Die een wat hakkel!  Daar was sekerlik wonderlike sprekers onder die Israeliete!  Maar God kies Moses.

As die grootste koning wat die volk ooit gehad het, kies God vir Dawid.  Die een in die veld, omdat sy pa nie eers gedink het hy is die moeite werd om oorweeg te word nie.

Toe Jesus kom, het God steeds daardie patroon gevolg:  Jesus word gebore in ‘n vuil plek vol diere.  Hy lê in bokke se voer.  Die eerste aangekondig van sy geboorte was aan skaapwagters – arm mense wat in veld die gewoon het.  Hulde word bewys deur buitelanders.

God het nog altyd onderstebo gewerk.  Maar mense het dit nie verstaan nie.  Totdat Jesus aan die kruis gesterf het.

God se onderstebo manier… aan die kruis

Dis die kruis wat God se plan, God se manier van werk, die beste wys.  Ons kyk na kruis en dink dis wonderlik – die krag van God.  Maar in Jesus se tyd was dit walglik.  Ekwivalent aan hoe ons vandag voel oor ‘n galgtou.  Dis iets waarvan jy in afgryse wil terugdeins.

Mense het gedink Jesus gaan oorwin met die swaard.  Dalk gaan hy ‘n wonderwerk doen, sy vingers klap en hulle vyande uitwis, almal verlos.  Maar Jesus sterf.  Aan ‘n kruis.

Uit vloekhout kom verlossing.

Die donkerste oomblik in mense se geskiedenis bring lig vir die wêreld.

Dood lei tot lewe.

‘n Mens sou dink dat so iets nie vreeslik verskil sal maak nie.  Mense sal nie hou van so ‘n boodskap nie.  Gered deur ‘n verlosser wat sterf?  Die wêreld sê:  daar’s nie wysheid in die kruis nie!

Tog.  Die Christendom groei! Vir Christendom om die getalle te bereik wat dit het, moes dit vir 300 jaar lank elke 10 jaar met 40% gegroei het. 

Hoe is dit moontlik?!

Dalk juis omdat God onderstebo werk.  Omdat God mense raaksien wat die wêreld nie raaksien nie.  Mense kies wat die wêreld nie kies nie.  Mense gebruik wat die wêreld nie gebruik nie. 

Een van hulle was ‘n ou genaamd Saulus.  Hy het Christene vervolg, mense toegejuig toe Christene met klippe doodgegooi is.

Maar God kies hom.  Hy word van die grootste sendelinge ooit en skryf groot dele van wat ons vandag ken as die Nuwe Testament.

O.a. vandag se skrifgedeelte, die brief aan die mense in Korinte.

God se onderstebo manier… in Korinte

Ons weet hierdie was ‘n moeilikerige gemeente.  Paulus het maar moeite met hulle gehad. 

Ons weet ook dat hulle – soos meeste van die vroeë Christene – oorwegend nie baie “belangrike” mense was nie.  Hulle het uit verskillende sosiale klasse gekom.  Daar was baie arm mense, baie slawe en vroue.  Volgens die wêreld waarin hulle gelewe het, was hulle dwaas.  Swak.  Onbevoeg.  Onbelangrik.  Ander mense het op hulle neergesien.

En dit is juis hierdie mense wat God uitverkies om die goeie nuus van die kruis na die wêreld te vat.

God se onderstebo manier… met ons

Amper presies soos ons.

Want wie van ons is tog nou slim genoeg, belangrik genoeg, wys genoeg, sterk genoeg, ryk genoeg of goed genoeg om deur God geroep en gebruik te word?

En tog! God roep elkeen van ons.  God wil ons elkeen gebruik.  As individue en ook as gemeentes.

Ons dink ‘n gemeente moet honderde, selfs duisende lidmate hê, met ligte en smoke machines, baie geld – dan is dit ‘n goeie kerk!  Maar onthou, God werk onderstebo.  Met ‘n klein gemeentetjie in [buurt], wat nie baie geld het nie.  Waar ‘n handjievol mense God getrou dien, Jesus in hul buurt raaksien en hul buurt dien.

Ons is die mense wat God kies.  Hierdie is die plek waar God julle  plaas.  Want hierdie buurt en hierdie buurt se mense, is vir God belangrik.

In Matteus 5, wat ons heel aan die begin saam gelees het as votum, sê Jesus herhalend:  “Geseënd is die…” ‘n Mens kan dit ook vertaal as  “Geëerd is die…”

Ons wêreld sal sê:

  • Geëerd is die wat alles het wat hulle harte begeer, want hulle lewens is maklik.
  • Geëerd is die wat nie spyt is oor enige iets wat ooit gedoen, want hulle sal nie sleg voel oor hulleself nie.
  • Geëerd is die raseriges, want almal hoor hulle en dink dat hulle belangrik is.
  • Geëerd is die wat baie het om te eet en te drink, want hulle hoef nooit bekommer te wees waar hulle volgende ete vandaan gaan kom nie.
  • Geëerd is die wraakgieriges, because they will get even.
  • Geëerd is die gewelddadiges, want hulle kan met geweld van hulle probleme ontslae raak.

Maar onthou,  God werk onderstebo.

In Matt 5, volgens die Bybel vir Almal vertaling, sê Jesus:

Mense wat weet hulle het vir God nodig, is gelukkige [geëerde] mense, want God wat in die hemel is, is hulle Koning.

Mense wat nou hartseer is, is gelukkige mense, want God sal hulle hartseer wegneem.

Mense wat nederig is en wat op God vertrou, nie op hulleself nie,

is gelukkige mense, want God sal vir hulle die aarde gee.

Mense wat baie graag wil doen wat God wil hê, is gelukkige mense, want God sal vir hulle help om alles te doen wat Hy wil hê.

Mense wat goed is  vir iemand wat swaarkry, is gelukkige mense. God sal vir hulle ook goed wees.

Mense wat net vir God dien,  is gelukkige mense, want hulle sal God sien.

Mense wat vrede maak tussen mense, is gelukkige mense. God sal sê hulle is sy kinders.

Wanneer mense doen wat God wil hê, en ander mense doen slegte dinge aan hulle, dan is hulle gelukkige mense. God wat in die hemel is, is hulle Koning.

Julle is gelukkige mense  wanneer ander mense julle beledig en slegte dinge doen aan julle omdat julle My dien.  

Julle is gelukkige mense wanneer hulle slegte stories oor julle vertel wat alles leuens is.

Op God se onderstebo manier kies hy mense, roep hy hulle en stel hy hulle aan om te dien

Ook om dominees te wees.  Nie om belangrik te wees nie, maar om diensbaar te wees, om ander te help; om onderstebo te leef.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s